http://20elm.ir/an-introduction-to-scheme/

خوش آمدید! مقالات ترجمه شده دانلود رایگان مقاله انگلیسی

فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت (ترجمه فارسی)

فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت (ترجمه فارسی)

فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت (ترجمه فارسی) [فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت (ترجمه فارسی)] دسته: علوم پایه بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 653 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 تعداد صفحات انگلیسی 21 صفحه (5351 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فار...

دانلود ترجمه مقاله مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت (ترجمه فارسی) [مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت (ترجمه فارسی)] دسته: علوم پایه بازدید: 1 بار فرمت فایل: do...

دانلود ترجمه مقاله دانش در مورد سیستم های هوش مصنوعی : جستجوی یک استراتژی برای کاربرد آن (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله دانش در مورد سیستم های هوش مصنوعی : جستجوی یک استراتژی برای کاربرد آن (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله دانش در مورد سیستم های هوش مصنوعی : جستجوی یک استراتژی برای کاربرد آن (ترجمه فارسی) [دانش در مورد سیستم های هوش مصنوعی : جستجوی یک استراتژی برای کاربرد آن (ترجمه فارسی)] دسته: علوم پایه بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 255 کیلو...

دانلود ترجمه مقاله انعطاف پذیری در سیستمهای تولید : یک رابطه و رویکرد پویا (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله انعطاف پذیری در سیستمهای تولید : یک رابطه و رویکرد پویا (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله انعطاف پذیری در سیستمهای تولید : یک رابطه و رویکرد پویا (ترجمه فارسی) [انعطاف پذیری در سیستمهای تولید : یک رابطه و رویکرد پویا (ترجمه فارسی)] دسته: علوم پایه بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 540 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 تع...

دانلود ترجمه استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای تعیین گونه های جیوه (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای تعیین گونه های جیوه (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TIO2 به عنوان جاذب برای تعیین گونه های جیوه (ترجمه فارسی) [استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای تعیین گونه های ج...

دانلود ترجمه مقاله نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر (ترجمه فارسی) [نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر (ترجمه فارسی)] دسته: علوم پایه بازدید: 1 بار فرمت فایل: do...

دانلود ترجمه مقاله خطرات زیست محیطی مهندسی ژنتیک (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله خطرات زیست محیطی مهندسی ژنتیک (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله خطرات زیست محیطی مهندسی ژنتیک (ترجمه فارسی) [خطرات زیست محیطی مهندسی ژنتیک (ترجمه فارسی)] دسته: علوم پایه بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 202 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 تعداد صفحات انگلیسی 19 صفحه (4759 کلمه) تعداد صفحات تر...

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها (ترجمه فارسی) [تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها (ترجمه فارسی)] دسته: علوم پایه بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 399 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 تعداد صفحات ان...

دانلود ترجمه مقاله توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها (ترجمه فارسی) [توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها (ترجمه فارسی)] دسته: علوم پایه بازدید: 1 بار فرمت فایل: ...

دانلود ترجمه مقاله کمّی سازی سویا RR (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش PCR زمان واقعی (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله کمّی سازی سویا RR (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش PCR زمان واقعی (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله کمّی سازی سویا RR (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش PCR زمان واقعی (ترجمه فارسی) [کمّی سازی سویا RR (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش PCR زمان واقعی (ترجمه فارسی)] دسته: علوم پایه بازدید: 2...

دانلود ترجمه مقاله موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا (ترجمه فارسی) [موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا (ترجمه فارسی)] دسته: علوم پایه ب...

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ایران (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ایران (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ایران (ترجمه فارسی) [ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ...

دانلود ترجمه مقاله استراتژیهایی برای تجزیه و تحلیل اپی ژنوم (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله استراتژیهایی برای تجزیه و تحلیل اپی ژنوم (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله استراتژیهایی برای تجزیه و تحلیل اپی ژنوم (ترجمه فارسی) [استراتژیهایی برای تجزیه و تحلیل اپی ژنوم (ترجمه فارسی)] دسته: علوم پایه بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1115 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 تعداد صفحات انگلیسی 20 صفحه (50...

دانلود ترجمه مقاله رشد و عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentumMill.) تحت تاثیر سطح مختلف کاربرد اسید جیبرلیک (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله رشد و عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentumMill.) تحت تاثیر سطح مختلف کاربرد اسید جیبرلیک (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله رشد و عملکرد گوجه فرنگی (LYCOPERSICON ESCULENTUMMILL.) تحت تاثیر سطح مختلف کاربرد اسید جیبرلیک (ترجمه فارسی) [رشد و عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentumMill.) تحت تاثیر سطح مختلف کاربرد اسید جیبرلیک (ترجمه فارسی)] دسته: علوم پا...

دانلود ترجمه مقاله آشنایی با صنعت طیور (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله آشنایی با صنعت طیور (ترجمه فارسی)

دانلود ترجمه مقاله آشنایی با صنعت طیور (ترجمه فارسی) [آشنایی با صنعت طیور (ترجمه فارسی)] دسته: علوم پایه بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 138 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 تعداد صفحات انگلیسی 21 صفحه (5442 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسی 16صفحه ترج...

شمارنده