http://20elm.ir/an-introduction-to-scheme/

ترجمه مقاله ارزیابی آمادگی سازمانی برای اجرای TQM

ترجمه مقاله ارزیابی آمادگی سازمانی برای اجرای TQM

ترجمه مقاله ارزیابی آمادگی سازمانی برای اجرای TQM دسته: مدیریت

ترجمه مقاله ارزیابی آمادگی سازمانی برای اجرای TQM

 

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

رشته مدیریت

 

Assessment of Organization Readiness for TQM Implementation (2005)

 

توضیحات: 6 صفحه انگلیسی، 6 صفحه فارسی (word)

 

 

چکیده فارسی

از حدود 4 سال قبل مدیریت کیفیت جامع به طور غیر رسمی به مرکز درمانی و سیستم آموزشی پزشکی ما معرفی شد. با هدف دریافت بازخورد و یادگیری ازتجارب مدارس و دانشکده های علوم پزشکی در محوزه اجرای TAM ، ارزیابی انجام گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از 31 دانشکده علوم پزشکی ، 14()48 درصد) دارای 50 تا 59 درصد آمادگی ، 8 مورد (26 درصد) دارای 60 تا 70 درصد آمادگی و 8 مورد باقی مانده(26 درصد) بیش از 70 درصد آمادگی دارند. یافته های دیگر نشان می دهد که اختلافی میان درک تیم های مدیریت ارشد از TQM و اقدامات واقعی شان در مراحل پیاده سازی TQM وجود دارد. در نتیجه، اگر چه دانشکده های علوم پزشکی گام های خوبی به سمت اجرای TQM برداشته اند ، ولی تیم مدیریت ارشد همچنان می بایست نقش قوی تری از گذشته در آماده سازی دانشکده برای پیاده سازی TQM بازی کند.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

شمارنده