http://20elm.ir/an-introduction-to-scheme/

ترجمه مقاله استفاده یکپارچه از شرکت و تکنیک مدلسازی دینامیک سیستم در ساخت شرکت ها

ترجمه مقاله استفاده یکپارچه از شرکت و تکنیک مدلسازی دینامیک سیستم در ساخت شرکت ها

ترجمه مقاله استفاده یکپارچه از شرکت و تکنیک مدلسازی دینامیک سیستم در ساخت شرکت ها دسته: مدیریت

ترجمه مقاله استفاده یکپارچه از شرکت و تکنیک مدلسازی دینامیک سیستم در ساخت شرکت ها

 

رشته مدیریت

 

The Integrated Use of Enterprise and System Dynamics Modelling Techniques in Manufacturing Enterprises  (2012)

 

توضیحات: 6 صفحه انگلیسی، 10 صفحه فارسی (word)

 

 

چکیده فارسی

تکنیک های مدلسازی شرکتی (EM) از مهندسی فرایند ساخت با تسخیر فرایندها و براساس خروجی های درک شده و از طراحی مدلهای فرایند مربوط به اینده که قادر هستند نیازمندیهای سیستم ساخت را براورده سازند حمایت می کند. از طرف دیگر، ابزارهای مدلسازی دینامیک سیستم (SD) به طور گسترده ای برای تحلیل خط مشی و جنبه های مدلسازی دینامیک به کار برده می شود که تاثیراتی بر کسب و کار دارد. در این مقاله،  استفاده از تکنیک های مدلسازی EM و SD یکپارچه شده است تا استدلال کیفی و کمی را درباره ساختارها و رفتارهای فرایندها و سیستم های منبع که توسط شرکت های تولیدی در طول تولید تسهیل کند.

کلمات کلیدی: شرکت های تولیدی (MES)، مدلسازی شرکتی (EM)، مدلسازی دینامیک سیستم (SD)

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

شمارنده