http://20elm.ir/an-introduction-to-scheme/

دانلود ترجمه مقاله آموزش کارآفرینی: مروری بر اهداف, روشهای تدریس, و نشانه های اثر

دانلود ترجمه مقاله آموزش کارآفرینی: مروری بر اهداف, روشهای تدریس, و نشانه های اثر

ترجمه مقاله آموزش کارآفرینی: مروری بر اهداف, روشهای تدریس, و نشانه های اثر دسته: مدیریت

ترجمه مقاله آموزش کارآفرینی: مروری بر اهداف, روشهای تدریس, و نشانه های اثر

 

رشته کارآفرینی-مدیریت

 

Entrepreneurship education: a review of its objectives, teaching methods, and impact indicators (2010)  

 

- توضیحات: 29 صفحه انگلیسی، 39صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

 

 

- چکیده ترجمه فارسی:

هدف—مقاله جاری به هدف بررسی انتشارات موجود در زمینه آموزش کارافرینی و ارزیابی تنظیمات موجود بین اهداف جامع, مخاطب هدف, روشهای تدریس و نشانه های اثر آن تهیه شده است.

طرح/روش شناسی/روش— مرور نیمه منظم نوشتجات انجام شده است؛ از داده های 6 صفحه گسترده اکسل مجزا استفاده شده است. این دیتاشیتها بمنظور کاهش جانبداری های نویسنده بکار رفته اند. 108 مقاله مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس اهداف آموزشی, مخاطب هدف, فعالیتهای برتر گروه, روش تدریس بکار رفته و نشانه های اثر دسته بندی شده اند.
یافته ها—محققین این حوزه با وجود تعاریف متفاوت از موضوعات, بسمت چارچوبی یکتا از آموزش کارفرینی هم نظر می باشند.تغییراتی از  آغاز تا دیدگاه تغییر نگرش آموزش کارافرینی وجود دارد. با اینحال, با وجود گروه های هدف متنوع , عدم توافقاتی هم بین هدف مربیان و دیگر إی نفعان در عوامل موفقیت و  آموزش کارافرینی با روشهای آموزشی کاربردی وجود دارد.

محدودیتها/مفاهیم تحقیق—کار جاری در مرور نوشتجات با  محدودیتهایی روبرو بوده است. محدودیت اصلی, سهیم کردن هر دو نوع نوشتجات تجربی و نظری بوده است؛ استفاده از روشی متاتحلیلی مناسب تر می باشد.

ادامه مطلب

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

شمارنده