http://20elm.ir/an-introduction-to-scheme/

دانلود ترجمه مقاله قیمت گذاری پیشنهادی در مقابل قیمت گذاری حاشیه ای—بخش I پیشنهادهای مولد استراتژیک

دانلود ترجمه مقاله قیمت گذاری پیشنهادی در مقابل قیمت گذاری حاشیه ای—بخش I پیشنهادهای مولد استراتژیک

ترجمه مقاله قیمت گذاری پیشنهادی در مقابل قیمت گذاری حاشیه ای—بخش I  پیشنهادهای مولد  استراتژیک دسته: مدیریت

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

خرید

دانلود ترجمه مقاله قیمت گذاری پیشنهادی در مقابل قیمت گذاری حاشیه ای—بخش I پیشنهادهای مولد استراتژیک

 

رشته مدیریت-فنی و مهندسی-اقتصاد

 

Pay-as-Bid versus Marginal Pricing—Part I: Strategic Generator Offers(2004)

 

- توضیحات: 6 صفحه انگلیسی، 19صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

 

 

- چکیده ترجمه فارسی:

از آنجایی که موافقتها و مخالفتهای با  قیمت گذاری  پیشنهادی(PAB)  و حاشیه ای (MP) در حوزه های الکتریسیته کیفی بوده اند , ما به مقایسه کمی رفتار دو بازار پرداخته با این فرض که مولدها , بهترین استراتژی متناظر با یک روش خاص قیمت گذاری را می پذیرند. در بخش i از این تحقیق دو بخشی , فرض کردیم که هزینه های حاشیه ای سیستم برای pab و mp با مشخص بوده توابع تراکم احتمال , تصادفی هستند , و پیشنهادهای استراتژیک مولد را با به حداکثر رسانی بهای مورد انتظار مربوطه از سود مولد بر اساس پارامترهای پیشنهاد  , توسعه دادیم . در بخش ii روابط بین هزینه های حاشیه ای سیستم برای هر نوع بازار ویک  تقاضای تصادفی مشترک ایجاد شده و به دو بازار اجازه داده تا بوسیله بهای مورد انتظار واریانسهای سود مولد مجزا و پرداخت مشتری مقایسه شوند. این مقایسه هم بصورت نظری و هم شبیه سازی نشان می دهد که : 1)  انتظار می رود سودهای مولد مجزا  و نیز پرداخت مشتری تحت pab و mp مشابه باشند. 2) واریانس سودهای مولد مجزا و پرداخت مشتری در mp بیشتر از pab  باشند. نتیجه گیری اصلی آنست که هر چند mp و pab سود مولد مورد انتظار و پرداخت مشتری مشابهی را پس می دهند , ریسک عدم براورده سازی بهای مورد انتظار تحت mp بیش از pab  می باشد.

اصطلاحات مهم : سود مورد انتظار , قیمت گذاری حاشیه ای , قیمت پیشنهادی , بازار کاملا رقابتی , پیشنهادهای استراتژیک , هزینه حاشیه ای سیستم , عدم قطعیت

X

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

شمارنده