http://20elm.ir/an-introduction-to-scheme/

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رابطه ویژگی های شخصیتی مصرف کننده و وفاداری به برند

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رابطه ویژگی های شخصیتی مصرف کننده و وفاداری به برند

مقاله: The relationship of consumer personality trait, brand personality and brand loyalty: an empirical study of toys and video games buyers

جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توجه : متن قسمت پایین به صورت کامپیوتری ترجمه شده جهت مشاهده نمونه متن فارسی ویرایش شده و اصلی.

رابطه ویژگی شخصیتی و شخصیت برند چو و همکاران (2004) انجام یک مطالعه بر روی کفش ورزشی دانشجویان رفتار خرید در تلاش برای پیدا کردن اگر بین ویژگی شخصیتی و شخصیت برند ارتباط معنادار وجود دارد. با طبقه بندی مارک را به آنهایی که ترجیح داده شده توسط دانشجویان و آنهایی که در واقع در حال به تازگی خریداری شده، این پژوهش نشان داده که دانشجویان از ویژگی های شخصیتی مختلف تفاوت معنی داری در اولویت از شخصیت نام تجاری نشان می دهد. چو و همکاران (2004) نیز مورد بررسی در صورتی است که تفاوت قابل توجهی در نفوذ شخصیت نام تجاری زمانی که مصرف کنندگان از ویژگی های شخصیتی مختلف تصمیم گیری های خرید خود ساخته شده است. نتیجه نشان می دهد که مصرف کنندگان با نمره بالاتر در برونگرایی و گشودگی به احتمال زیاد به توسط شخصیت نام تجاری تاثیر میگذارد. Govers و Schoormans (2005) بیشتر جستوجو کرد آیا اولویت مصرف کنندگان تحت تاثیر قرار خواهد که خودپنداره و مطابق با شخصیت محصول است. نتیجه نشان می دهد که مصرف کنندگان اولویت برای محصولات داشتن یک درجه بالایی از تجانس بین خودپنداره خود را و شخصیت محصول می باشد. گوا (2003) مورد بررسی قرار اگر بین ویژگی شخصیتی و شخصیت برند با توجه به نمرات از پنج بعد از پنج مدل رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه نشان می دهد که تمام پنج بعد از پنج مدل رابطه مثبت و معنیداری با شناخت شخصیت نام تجاری.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

شمارنده